Raport bieżący 25/2023 - Zawarcie umowy kredytowej 25/09/2023 Zobacz
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwsze półrocze 2023 roku 18/09/2023 Zobacz
Raport bieżący 24/2023 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwsze półrocze 2023 roku 15/09/2023 Zobacz
Raport bieżący 23/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2023 roku 11/09/2023 Zobacz
Raport bieżący 22/2023 - Zawarcie transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów 07/09/2023 Zobacz
Raport bieżący 21/2023 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą 22/08/2023 Zobacz
Raport bieżący 20/2023 - Powołanie członka Zarządu 21/08/2023 Zobacz
Raport bieżący 19/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2023 roku 10/08/2023 Zobacz
Raport bieżący 18/2023 - Rejestracja zmiany Statutu przez Sąd 07/08/2023 Zobacz
Raport bieżący 17/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2023 roku 10/07/2023 Zobacz
Raport bieżący 16/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. w dniu 20 czerwca 2023 roku 20/06/2023 Zobacz
Raport bieżący 15/2023 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. w dniu 20 czerwca 2023 roku 20/06/2023 Zobacz
Raport bieżący 14/2023 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy 20/06/2023 Zobacz
Raport bieżący 13/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2023 roku 12/06/2023 Zobacz
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwszy kwartał 2023 roku 25/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 12/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku 24/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 11/2023 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2022 22/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 10/2023 - Informacja w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2022 22/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 9/2023 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwszy kwartał 2023 roku 22/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 8/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2023 roku 11/05/2023 Zobacz
Raport bieżący 7/2023 - Informacja o wyborze firmy audytorskiej 25/04/2023 Zobacz
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 24/04/2023 Zobacz
Jednostkowy Raport Roczny Labo Print S.A. za rok 2022 24/04/2023 Zobacz
Raport bieżący 6/2023 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 20/04/2023 Zobacz
Raport bieżący 5/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w marcu 2023 roku 11/04/2023 Zobacz
Raport bieżący 4/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lutym 2023 roku 10/03/2023 Zobacz
Raport bieżący 3/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w styczniu 2023 roku 09/02/2023 Zobacz
Raport bieżący 2/2023 - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2023 10/01/2023 Zobacz
Raport bieżący 1/2023 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w grudniu 2022 10/01/2023 Zobacz