Raporty
Raport bieżący 36/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w listopadzie 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 35/2022 - Rozwiązanie umowy inwestycyjnej oraz sprzedaż udziałów w Cover Art Sp. z o.o. i Consalnet UG Zobacz
Raport bieżący 34/2022 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie negocjacji dotyczących rozwiązania umowy inwestycyjnej i sprzedaży udziałów Zobacz
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Labo Print za trzeci kwartał 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 33/2022 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2022 Zobacz
Raport bieżący 32/2022 - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Zobacz
Raport bieżący 31/2022 - Powołanie członka Zarządu Zobacz
Raport bieżący 30/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w październiku 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 29/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto we wrześniu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 28/2022 - Rejestracja zmiany statutu przez sąd Zobacz
Raport bieżący 27/2022 - Zawarcie umowy kredytowej Zobacz
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwsze półrocze 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 26/2022 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 Zobacz
Raport bieżący 25/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 24/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 23/2022 - Podpisanie umowy na roboty budowlane Zobacz
Raport bieżący 22/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 21/2022 - Nabycie udziałów w Reakcja Flagi Reklamowe Sp. z o.o. i zmiana porozumienia wspólników Zobacz
Raport bieżący 20/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. w dniu 13 czerwca 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 19/2022 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zobacz
Raport bieżący 18/2022 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. 13 czerwca 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 17/2022 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Zobacz
Raport bieżący 16/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2022 roku Zobacz
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwszy kwartał 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 15/2022 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 Zobacz
Raport bieżący 14/2022 - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zobacz
Raport bieżący 13/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 13 czerwca 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 12/2022 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021 Zobacz
Raport bieżący 11/2022 - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zobacz
Raport bieżący 10/22 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w kwietniu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 9/22 - Zakończenie negocjacji Zobacz
Jednostkowy Raport Roczny Labo Print S.A. za rok 2021 Zobacz
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 Zobacz
Raport bieżący 8/2022 - Informacja w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2021 Zobacz
Raport bieżący 7/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w marcu 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 6/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lutym 2022 roku Zobacz
Raport bieżący 5/2022 - Zawarcie transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów Zobacz
Raport bieżący 4/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w styczniu 2022 Zobacz
Raport bieżący 3/2022 - Zawarcie umowy kredytowej Zobacz
Raport bieżący 2/2022 - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2022 Zobacz
Raport bieżący 1/2022 - Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w grudniu 2021 roku Zobacz