Kalendarium

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2022:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za czwarty kwartał 2021 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za pierwszy kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 roku
  • za drugi kwartał 2022 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za trzeci kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za pierwsze półrocze 2022 roku – 20 września 2022 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku

Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ani za pierwszy, ani za trzeci kwartał 2022 roku, ponieważ odpowiednie skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia.
Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu za pierwsze półrocze 2022 roku, ponieważ skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 3 Rozporządzenia.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2022:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 13. czerwca 2022 roku o godz.: 13:00 w siedzibie Spółki, Poznań, ul. Szczawnicka 1.

Dzień dywidendy:

  • 27 czerwca 2022 roku

Termin wypłaty dywidendy:

  • 11 lipca 2022 roku