ISO 9001:2015

Relacje inwestorskie - Drukarnia - Labo Print

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Nasza firma Labo Print świadczy usługi produkcyjne na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest Certyfikat jakości ISO 9001:2015. Oznacza on, że nasze procesy produkcyjne i zarządcze spełniają najwyższe międzynarodowe standardy.

Dzięki temu nasi klienci otrzymują:

  1. Gwarancję, że nasze produkty mają najwyższą jakość oraz spełniają najbardziej rygorystyczne standardy światowe.
  2. Większą pewność w realizowanych zleceniach i zgodność produktów z zamówieniem dzięki uprawnionym procesom zarządzania i przepływu informacji.
  3. Wzmocnioną przewidywalność dostaw i zaopatrzenia w produkty, z uwagi na realizowanie zleceń zgodnie z ustalonymi standardami.

Dzięki Certyfikatowi jakości ISO 9001:2015 możemy zagwarantować naszym klientom, że ich zlecenia będą realizowane zgodnie z najwyższymi normami, a produkty będą spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Wybierając Labo Print, wybieracie partnera, na którym można polegać.