Emitent nie opracowuje i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do powoływania władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, ponieważ dobór kadr nie jest uzależniony od takich kryteriów jak płeć czy wiek. Głównymi kryteriami wyboru do pełnienia funkcji w organie są umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji. Pomimo braku polityki, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki zapewnia różnorodność zarówno w zakresie doświadczenia, wykształcenia, jak i wieku członków Rady Nadzorczej.