Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Fryc, Prezes Zarządu 1 655 497 43,43% 2 977 497 46,12%
Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu 1 655 497 43,43% 2 977 497 46,12%
Tomasz Paprzycki, Członek Zarządu 206 524 5,42% 206 524 3,20%
Jan Łożyński, Członek Zarządu 36 395 0,95% 36 395 0,56%
Sławomir Zawierucha, Członek RN 25 000 0,66% 25 000 0,39%
pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% głosów 233 087 6,11% 233 087 3,61%
Razem 3 812 000 100,00% 6 456 000 100,00%