W dniu 13 czerwca 2022 roku, poprzez podjęcie uchwały Rada Nadzorcza Labo Print S.A. wybrała ze swojego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

  1. Łukasz Motała – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  2. Sławomir Zawierucha – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
  3. Szymon Przybylski – Członek Komitetu Audytu

Życiorysy członków Komitetu Audytu zamieszczono w zakładce Rada Nadzorcza, na stronie rada nadzorcza.