Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. czas: 20 czerwca 2023 roku, godz. 10.00 miejsce: ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań, w siedzibie Labo Print S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku

Zarząd Labo Print S.A.