Szanowni Państwo, Zarząd Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Szczawnickiej 1, 60-471 Poznań,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Z poważaniem

Zarząd Labo Print S.A.