Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że opublikowaliśmy

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Labo Print za pierwsze półrocze 2023 roku.

Zapraszamy do lektury.

Z poważaniem

Zarząd Labo Print S.A.