Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że opublikowaliśmy

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Labo Print za trzeci kwartał 2021 roku.

Zapraszamy do lektury.

Z poważaniem

Zarząd Labo Print S.A.